Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Košík je prázdný

Návod k externím zdrojům energie.

Před použitím:

  • Power Banku před prvním použítím dobijte.
  • Používejte přiložený nebo certifikovaný kabel k napájení.
  • Doporučujeme plné nabíjení power banky každé 2 měsíce k ůdržbě životnosti.
  • Zařízení není odolné vůči mechanickému poškození nebo pádu.
  • Power banku nevystavujte vysokým nebo hodně nízkým teplotám (nenechávejte v automobilu...)

Napájení Power Banky

Do vstupu zapojte přiložená USB kabel (nebo jiný certifikovaný kabel, který má stejné napětí), druhý konec připojte do elektrického zdroje (PC, USB zásuvka, autonabíječka,...)

Během nabíjení se budou rozsvěcet postupně diody - ukazatele nabití. Při plném nabití budou svítit všechny diody.

Napájení Vašeho zařízení (mobilní telefon, foto,...)

Do výstupu USB Power Banky připojte certifikovaný napájecí kabel USB. Druhý konec připojte do Vašeho zařízení. Zařízení se začne ihned nabíjet. Po nabití zařízení odpojte.

Počet svítících diod 5 % ukazatel nabití PB Počet svítících diod 4 % ukazatel nabití PB
  100   100
   o 80    o 75
   o  o 60    o  o 50
   o  o  o 40    o  o  o 25
   o  o  o  o 20    

Charakteristika

Jednotlivé popisy Power Bank na eshopu, obsahují informace o typech a počtů USB vstupů a výstupů. Včetně napětí (V) a elektrického proudu (A).

Napětí (V-volt): Vždy před připojením zařízení k power bance, zkontrolujte zdali je stejné napětí jako na Vaší nabíječe k danému zařízení. Pokud by bylo na nabíječce napětí menší -> nebude nabíjet. Pokud bude napětí vyšší než na Vaší nabíječce -> může dojít ke zkratu a zařízení můžete zničit.

Elektrický proud (A-ampér): Z pravidla platí: čím větší napětí, tím rychlejší nabíjení při stejném napětí.

   Power - složí k ověření nabití PB, k rozsvícení svítilny nebo S.O.S módu.  
   USB - Výstup slouží k připojení napájených zařízení
   microUSB - Vstup složí k nabíjení power banky
   USB-C - Vstup slouží k nabíjení power banky

Jiné funkce Power Bank:

Led svítidlo - Vetšina Power Bank má vbudované svítidlo. Zapínání pomocí dvojkliku tlačítka Power.

Solární panel - Slouží pro krajní nouzi nabíjení Vašeho přístroje, doba nabíjení pouze přes solární panel může trvat i 40 hodin.

Bezpečnost a likvidace

Akumulátor není vhodný pro děti a pro osoby, které se neseznámili s tímto návodem. Nevystavujte vysokým či nízkým teplotám. Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, nezkratujte její elektrické kontakty, nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody.

Baterie, jednotky bateriových zdrojů a akumulátory nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace nebo recyklace je odevzdejte na veřejném sběrném místě

Záruka

Na elektroniku baterii se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje dle Zákon č. 89/2012 (občanský zákoník) paragrafu 2167 na části, jež podléhají opotřebení způsobené obvyklým užíváním.