Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Košík je prázdný

Návod k bateriím do notebooku Li-Ion, Li-Pol.

Co dělat po vybalení?

Baterii prohlédněte, zdali nedošlo k poškození při přepravě, porovnejte s Vaší původní baterií, umístění kontaktů a napětí. Při montáži baterie, vždy vypínejte zařízení. Jinak by mohlo dojít k poškození baterie a k úrazu elektrickým proudem! Po namontování baterie, zařízení spusťte a připojte k originálnímu či certifikovanému adaptéru. Při prvním použití se doporučuje baterii nejprve úplně nabít, poté odpojit konektor. Nechte baterii asi hodinu odpočnout, potom jej znovu připojte a nechte dál nabíjet. Tím dosáhnete maximální kapacity. Vysokokapacitní baterie mohou přečnívat směrem dolu nebo do strany, to pro vyšší počet článků, nejedná se tudíž o vadu.

Jak se starat o baterie?

Baterie je chemický článek, který postupně ztrácí své vlastnosti. Tento jev není žádný z výrobců schopný ovlivnit. Proto postupné snižování kapacity není závada! Kapacita baterie se postupně snižuje s počtem nabíjecích cyklů, a tím snižuje provozní dobu notebooku. Baterie vydrží průměrně 1000 cyklů. Pokud jen na chvíli dobíjíte baterii, započítá se automaticky další cyklus. Počet cyklů má vliv na životnost a případně na reklamaci baterie.  Každé nové nabití tedy způsobuje snížení kapacity. Proto dbejte na údržbu baterie a navykněte si na správné zacházení s baterií.

Vedlejší faktory

Chraňte notebook před přehříváním, pomocí chladící podložky a pravidelným čištěním chlazení. Předejdete tak k přehřívání nejen notebooku, ale i baterie.

Doporučujeme domácnost pravidelně podrobovat revizi elektroinstalace a elektrických zařízení (adaptér), špatná elektroinstalace či adaptér může znehodnotit zařízení včetně baterie.

Pokud nutně nemusíte, baterii neskladujte, ale využívejte. V případě nutnosti skladování, baterii nabitou kolem 40 – 60% vyjměte z notebooku, zabalte do fólie a uložte na suché místo při teplotě okolo 20°C. Jednou za 2 měsíce je nutné baterii nabít.

Co škodí?

  • Úplné vybíjení baterie - baterie může být trvale poškozena.
  • Přebíjení baterie – baterii nabíjejte, až když klesne pod 80%.
  • Příliš vysoké a nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu - optimální teplota je 20°C.
  • Bateriím rozhodně neprospívá, pokud v zimě nebo v parném létě přenášíte notebook uvedený pouze do režimu spánku, raději počítač vypněte.

Časté problémy

  • Nezobrazuje se indikátor nabíjení ani po 30 minutách – baterie může být tzv. podbitá, zkuste baterii vypojit a následně znovu připojit.
  • Baterie se nenabíjí, ale notebook ji vidí a je částečně nabitá (%) – může pomoci upgrade či downgrade BIOSu (webové stránky výrobce), nebo může být vadný adaptér.
  • Původní baterie má napětí 10,8V|nová však 11,1V – baterii můžete bez problému zapojit. Pokud by se jednalo o záměnu např.: s 14,4 či vyšší (nebo naopak), můžete trvale poškodit baterii nebo notebook.
  • Baterie ukazuje 0% i po nabíjení po dobu 20 hodin. A notebook se vypne po odpojení adaptéru – může být způsobeno špatným kontaktem baterie (znovu namontovat baterii). Při správném kontaktu by mělo být slyšet bzučení baterie. Pokud i tak nefunguje, může být poškozena baterie. Nebo je baterie nekompatibilní s Vašim notebookem.
  • Baterie nezaklapne, je vetší, menší – špatně vybraný typ baterie, výrobní odchylka.

Pokud problém stále přetrvává nebo máte jiný problém, prosím obraťte se na nás.

Likvidace, bezpečnost

Akumulátor není vhodný pro děti a pro osoby, které se neseznámili s tímto návodem. Nevystavujte vysokým či nízkým teplotám. Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, nezkratujte její elektrické kontakty, nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody.

Baterie, jednotky bateriových zdrojů a akumulátory nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace nebo recyklace je odevzdejte na veřejném sběrném místě.

Záruka

Na elektroniku baterii se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje dle Zákon č. 89/2012 (občanský zákoník) paragrafu 2167 na části, jež podléhají opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Reklamaci baterie je nutné řešit co nejdířve od zjistění závady.